Darujte nám 2% z dane

Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, ide o časť povinného odvodu, ktorý presmerujete na podporu registrovanej organizácie.

Trenčiansky hokej, o.z.  je občianske združenie, ktoré založili rodičia detí zo 5. hokejovej prípravky v Trenčíne. 

Darované prostriedky budú určené  pre 5. hokejovú prípravku a pre konkrétne deti , ktorých zoznam nájdete v kolonke "Náš tím"

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť mladých športovcov.

tlačivo -Vyhlasenie_FO_2015_verzia11.pdf (257929)

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 %.
  4. Do Vyhlásenia vpíšte sumu, ktorú chcete poukázať.
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 31.03.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

 

Názov  : Trenčiansky hokej, o.z.

Forma  : Občianske združenie

IČO     : 42275342

Ulica   : Halalovka 2343/33

Mesto  : Trenčín

PSČ    : 91108

Banka  : Fio banka a.s

IBAN : SK8583300000002500513063